Ліцензійні іспити "КРОК"

У 1996 році за ініціативою МОЗ України академія сумісно з Національним медичним університетом брала участь у педагогічному експерименті з апробації в системі медичної освіти єдиного національного оцінювання, яке було реалізовано у вигляді інтегрованих ліцензійних іспитів.

Координація дій професорсько-викладацького складу щодо впровадження системи тестових іспитів "Крок 1" та "Крок 2" була покладена на навчально-методичний кабінет, який на той час очолювала доцент кафедри факультетської терапії та ендокринології Ірина Іванівна Візгалова.

Певна група викладачів академії пройшла стажування на базі Центру тестування МОЗ України. Під їх керівництвом викладачі академії складали тестові завдання для поповнення банку даних Центру тестування.

Функції навчально-методичного кабінету розширилися: активізувалася робота щодо планування та створення в академії навчально-методичної літератури з грифом ЦМК з ВМО МОЗ України; проводяться психолого-педагогічні семінари для молодих викладачів, навчально-методичні конференції, "Круглі столи" з питань впровадження нових освітніх технологій, ведеться аналіз роботи кафедр з питань навчально-методичної роботи, введена незалежна від кафедр система ректорського контролю за технологією Центра тестування.

Тестові іспити "Крок 1", "Крок 2" поступово набули статус "ліцензійних інтегрованих іспитів".

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments